Home Kinh Doanh

Kinh Doanh

Chuyên mục tin kinh tế, kinh doanh, luật kinh doanh, thất bại và thành công trong kinh doanh, người thành đạt

thành lập doanh nghiệp

Thành Lập Doanh Nghiệp

Bài viết tổng hợp các thủ tục luật pháp để thành lập doanh nghiệp. thành lập công ty tại Việt Nam. Các thủ tục...
jsc là gì

Joint-Stock Company hay JSC là gì ?

Thói quen hiện nay thường dịch công ty cổ phần thành joint-stock company là không chính xác. “Các công ty cổ phần, cả mới thành lập...