Một ngôi nhà được thiết kế khá đặc biệt về hình dáng, nhưng về phong cách hướng tới thiên nhiên thì vô cùng tuyệt vời. Đây là một phần của xu thế sống hòa cùng thiên nhiên ngay tại ngôi nhà của mình! 

Mời mọi người cùng tham khảo vài hình ảnh rất đẹp thiết kế căn hộ XANH – Phải gọi là SIÊU XANH !

Gia chủ muốn giữ lại toàn bộ số thân cây gỗ có sẵn trong khu đất, ngôi nhà khi hoàn thiện có hình dạng chữ Y đặc biệt.

Thiết Kế Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất !
Thiết Kế Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất !

Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất
Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất

Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất
Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất

Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất
Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất

Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất
Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất

Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất
Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất

Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất
Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất

Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất
Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất

Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất
Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất

Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất
Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất

Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất
Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất

Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất
Căn Hộ Xanh Nhất Quả Đất

Nguồn: VNExpress / Bài: Thái Bình /Ảnh: Hiroyuki Oki

Bạn cảm nhận thế nào về căn hộ SIÊU XANH này ? Theo bạn căn hộ này có được xếp hạng XANH nhất quả đất không ?

Tham khảo căn hộ XANH khác: GREEN HOUSE