So sánh doanh thu bán hàng năm của Trà và Cà phê.
Liệt kê những cái lợi và hại của Trà và Cà Phê.
Những dòng chữ có dấu [+] nghĩa là có lợi, dấu [-] là có hại.
So sánh lượng Caffein có trong mỗi loại tách Trà và Cà phê.
Những tác dụng của chất Caffein.

Một số nghiên cứu vui có trong thực tế về 2 loại thức uống này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *